Orlovna nájemní podmínky pro nečleny


Pravidelná dlouhodobá činnost (zkoušky, tréningy, kroužky, setkávání,…)


Dle dohody, roční částka se skládá z ceny průměrné ceny energií a dohodnutého nájmu

Jednorázové akce (oslavy, akce pro veřejnost)

  • Jednodenní akce: 500,- Kč + energie + úklid po sobě, je jedno, kolik se účastní osob
  • Vícedenní 60-90,- Kč osoba/den (dle rozsahu využití klubovny a areálu, minimálně však 350,-) + energie + úklid po sobě

Energie

Před zahájením pobytu zapíše pronajímatel (zástupce Orla) stav elektroměru a plynoměru. Při ukončení pobytu se provede odečet a vypočítá se částka k zaplacení.

Plyn …………15,- Kč/m³

Elektřina ……6,- Kč/kwh

Uvedené údaje se individuálně upřesňují dle vzájemné dohody a obě strany vyplňují a podepisují nájemní formulář.